Piegādes pakalpojumi un muitas dokumentu noformēšana

Kompānija KRBG piedāvā plašu kravu piegādes, noliktavu apstrādes un muitas dokumentācijas noformēšanas pakalpojumu kompleksu. Kompānijas darbības pamatprincips ir prasme koncentrēt savas zināšanas, pieredzi un iespējas klientu vajadzību apmierināšanai un nevainojama kravu piegādes un apstrādes servisa nodrošināšanai.

Veiksmīga KRBG darbība balstās uz četriem vaļiem:

Uzticamība — kompānija izpilda to, ko sola, un nesola to, ko nevar izpildīt. Katrs darbinieks ir atbildīgs par saviem vārdiem un darbībām — kā klientu, tā savas vadības un kolēģu priekšā.

Orientēšanās uz rezultātu — jebkura darbība ir vērsta uz mērķa sasniegšanu. Ir svarīgs nevis process, bet gan rezultāts.

Sadarbība — kompānija tiecas uz kopīgo mērķi, neizvirzot priekšplānā dažādu nodaļu intereses. KRBG sadarbojas ar klientiem un partneriem, vienmēr cenšoties iedziļināties un izprast viņu patiesās vajadzības un problēmas. 

Profesionālisms — KRBG piedāvā saviem klientiem optimālos risinājumus, kurus īsteno kompetenti darbinieki. Operatīvi un pamatīgi risina radušās problēmas, pielietojot pašas jaunākās to risināšanas metodes. Pastāvīgi mācās un pilnveidojas.