Muitas procedūru noformēšana ir sarežģīta darba sfēra, kurā ir daudz nianšu un delikātu smalkumu.
Kompleksa pieeja jautājumu risināšanai un bagāta muitas procedūru noformēšanas pieredze ļauj kompānijai KRBG
bez problēmām importēt un eksportēt dažādu kategoriju kravas.
 

Piedāvājamie pakalpojumi:
• Muitas deklarāciju aizpildīšana
• Muitas un preču pavaddokumentu noformēšana diennakts muitas postenī  
• Tranzīta garantiju noformēšana
• Preču nodošana brīvā apgrozībā kā Latvijas kompānijām, tā arī citu ES valstu rezidentiem
• Klienta interešu pārstāvība LR muitas orgānos
• Kravu muitas inspekcijas nodrošināšana
• Iepriekšēja informācija par muitas savienības teritorijā ievedamajām kravām

Muitas brokera pakalpojumi:
• Muitas maksājumu priekšaprēķini, ievedot preces Krievijā
• Konsultācijas muitas procedūru noformēšanas atbilstoši KF likumdošanai jautājumos
• Muitas kravu attīrīšana KF teritorijā