Kompānija KRBG piedāvā atbildīgu kravu uzglabāšanu komfortablos un drošos apstākļos visu diennakti apsargātās slēgta tipa noliktavās ar datorizētu kravas saņemšanas, pārvietošanas un atlikuma noliktavā uzskaites programmu. Noliktavu teritorijas
infrastruktūra nodrošina ērtu piekļuvi kā vieglajam, tā kravas transportam.


Piedāvājamie pakalpojumi:   
• Glabāšana saskaņā ar pastāvīgu līgumu
• Pakalpojumi ES izcelsmes preču uzglabāšanā
• Trešo valstu izcelsmes preču glabāšana muitas noliktavā
• Iekraušanas un izkraušanas darbi
• Preču konsolidācija un komplektēšana atbilstoši klienta vēlmēm
• Preču šķirošana, iesaiņošana, partiju formēšana, svēršana un pārsaiņošana pēc klienta norādījumiem
• Salikto kravu uzkrāšana, šķirošana un komplektēšana
• Marķēšana
• Preces kvalitātes inspekcija iekraušanas/izkraušanas laikā, piesaistot neatkarīgas surveijeru kompānijas
• Akta sastādīšana par kravas daudzuma, nosaukuma neatbilstību vai kravas bojājumiem, pievienojot fotogrāfijas